Organizator

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Interim Managers (SIM), działające na rynku od 2009 roku.

Zostało utworzone z inicjatywy doświadczonych praktyków biznesu, którzy na co dzień wdrażają idee interim managementu.

SIM jest jedyną na polskim rynku organizacją skupiającą Interim Managerów i osoby zaangażowane w rozwój idei IM.

Celem Stowarzysze­nia jest działalność publiczna na rzecz budowania, promo­wania i propagowania idei interim managementu.

Zadaniem statutowym jest zapewnienie profesjonalizmu i wysokich standardów w realizacji projektów zarządzania czasowego w przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie pracuje na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców zakresie wykorzystywania idei IM w zarządza­niu przedsiębiorstwami.

Członkami SIM są doświadczeni Interim Managerowie. Dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem, działają na rzecz pod­noszenia kwalifikacji kadry zarządzającej .

Stowarzyszenie stanowi także platformę wymiany kontaktów, dzięki której przedsiębiorcy mogą znaleźć odpowiedniego Interim Managera do realizacji konkretnego projektu.