TEMAT PRZEWODNI: Interim management – innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera.

PROGRAM KONFERENCJI – PLANOWANE PRELEKCJE*

9:00-9:30

Rejestracja. Zapraszamy na poranną kawę i networking.

Prowadzenie konferencji – Danuta Holecka

BLOK I – Wprowadzenie w świat interim management

9.30 – 9.45

W czym tkwi nowość? Czyli interim management jako odpowiedź na wyzwania związane z zarządzaniem wiekiem i firmą.

Monika Buchajska- Wróbel, Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Podsumowanie i wnioski z projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem
i firmą”, który rozpoczął się jesienią 2012 skierowanego zarówno do firm, jak i doświadczonych menedżerów. Celem projektu jest promocja rozwiązania IM na polskim rynku pracy jako skutecznego sposobu wdrożenia polityki zarządzania wiekiem w firmie oraz sposobu na karierę dla doświadczonych pracowników 50+.

9.45 – 10.00

Czy polski rynek widzi Interim Managerów wyłącznie w roli managerów do zadań specjalnych? Interim management w Polsce.

Roman Wendt, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers

W latach 2012–2013 Stowarzyszenie Interim Managers przeprowadziło badanie, którego celem była odpowiedź na pytanie czy w Polsce jest miejsce na projekty interim management
i zatrudnianie doświadczonych managerów czasowych. Kluczowym powodem zatrudniania managerów czasowych jest przyciągniecie dodatkowych kompetencji, których potrzebuje firma na czas projektu oraz restrukturyzacja i zarządzanie zmianą. Czy polski rynek widzi interim managerów wyłącznie w roli managerów do zadań specjalnych? Jakie branże korzystają z ich wiedzy i doświadczenia? W wystąpieniu zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki badań zrealizowanych w projekcie ”Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”.

10.00 – 10.40 Trendy i kierunki rozwoju Interim management na dojrzałych rynkach.
Ad van der Rest, Prezes Institute of Interim Management w Wielkiej Brytanii

Praca w formule interim management jest rozwiązaniem znanym i często wykorzystywanym w krajach takich jakich jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy. Założeń interim managementu nie trzeba też tłumaczyć managerom w krajach Europy zachodniej. Jak wygląda rozwinięty rynek usług IM? Kto i dlaczego decyduje się na wybór takiej drogi zawodowej? Do jakich zadań zapraszani są w Europie interim managerowie? W jakich sektorach i branżach najczęściej korzysta się z IM? Zapraszamy Państwa do udziału w prelekcji, której celem będzie zaprezentowanie mechanizmów działania rozwiniętego rynku usług IM oraz elementów, które wpłynęły na jego rozwój.

10.40 – 11.00

IM a wyzwania gospodarcze i rynkowe? Jakich zmian możemy oczekiwać?  

Prof. Witold Orłowski

Czy będzie rozwijał się tak jak rynek brytyjski? Jakich zmian możemy się spodziewać? Jak w kontekście zmian demograficznych, kulturowych oraz ekonomicznych zmieni się podejście do Interim management w Polsce?

11.00 – 11.20

Właściwy dobór Interim Managera warunkiem sukcesu projektu.

Beata Bukowska, Partner Zarządzający Inwenta Sp. z o.o.

Karolina Niesiobędzka Rogatko, Interim Manager, Konsultant PI

Na podstawie wyników badań oraz doświadczeń postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak i dlaczego Interim Manager odnosi sukces. Prelekcja będzie oparta o wyniki badań profili behawioralnych PI® Interim Managerów oraz wnioski z projektów testujących.

11.20 – 11.40 Przerwa kawowa

BLOK II: Interim management w praktyce – case study

11.40 – 12.00

Jak z pracy etatowej przestawić się na pracę projektową – metodyka i narzędzia IM.

Roman Wendt – Prezes SIM

Praca na etat to ciągle dominujący sposób zatrudnienia. Tymczasem zmieniający się trend wskazuje, że nadchodzące dekady należeć będą do rynku pracy projektowej. To rewolucyjna zmiana, którą należy starannie przygotować. Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowoczesne rozwiązania w zakresie implementacji pracy projektowej zarówno z punktu widzenia organizacji, jak i indywidualnego podejścia do oferty rozwoju ścieżki kariery dla managera. Wypracowany w ramach projektu zestaw gotowych do natychmiastowego użycia narzędzi z metodyką w formie podręcznika stanowi kamień milowy w rozwoju pracy projektowej na polskim rynku pracy.

12.00 – 13.00

Relacja z projektów testujących w organizacjach.

Metodyka oraz narzędzia IM wypracowane w projekcie „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” zostały przetestowane na „żywym organizmie” – w firmach działających na rynku polskim. Jakie projekty zostały zrealizowane? Jakie produkty i efekty zostały w nich wypracowane? Jakie wnioski płyną po ich zakończeniu? Swoimi doświadczeniami podzielą się uczestnicy testów: Klienci (firmy testujące rozwiązanie IM), Interim Managerowie (realizujący konkretne projekty), Shadow Managerowie (Senior Interim Managerowie nadzorujący projekty).

  • Interim management w bankowości. Relacja z projektu testującego w Banku BGŻ, Leszek Sołtysik – Interim Manager, Karolina Niesiobędzka – Shadow Interim Manager;
  • Opracowanie wdrożenia systemu ipb24 na rynku medycznym i farmaceutycznym – Robert Orłowski – Shadow Interim Manager
  • Program zarządzania wiekiem w firmie Henkel Polska, Stanisław Wojnicki – Interim Manager, Małgorzata Zachorowska – Shadow Interim Manager
13.00 – 13.40 Lunch
13.40 – 14.30 Panel dyskusyjny:
Za i przeciw – debata Prezesów poświęcona rozwojowi rynku IM w Polsce
Moderator:Monika Nachyła – Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ.W debacie udział wezmą m.in.:

  • Ad van der Rest – Prezes Institute of Interim Management (Wielka Brytania)
  • Andrzej Uryga – Prezes Baltona
  • Jan Kolański – Prezes Zarządu Colian
  • Ewa Rytka – Interim Manager
14.30 – 15.30

Case study. Poznaj najciekawsze projekty interimowe

Integracja przedsiębiorstw po akwizycji – klasyczne zapotrzebowanie na czasowe wsparcie organizacji

Ewa Rytka – Interim Manager

15.30 – 16.20 Panel dyskusyjny:
Przyszłość projektów czasowych w sektorze publicznym i spółkach skarbu państwa
Moderator: Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji, Konfederacja LewiatanW debacie udział wezmą m.in.:

  • Paweł Dudek – Prezes Wars
  • Małgorzata Zachorowska – Interim Manager
16.30 Zakończenie konferencji