Monika_Buchajska_–_Wróbel

Monika Buchajska – Wróbel

Partner Zarządzający w firmie Inwenta
Sp. z o. o., Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Elżbieta_Mądra2

Elżbieta Mądra

Interim Manager

Karolina_Niesiobędzka_–_Rogatko2

Karolina Niesiobędzka – Rogatko

Interim Manager

 

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital. Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Wiceprezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie
w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.
Doradca w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów, licencjonowany trener LMI programu podnoszenia efektywności własnej. Pracuje w obszarach rozwoju kompetencji, zarządzania strategicznego, szkoleń z zarządzania zmianą, poprawy efektywności operacyjnej. Doświadczony Interim Manager, prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne. W procesach doradczych zajmuje się definiowaniem zadań i monitoringu ich wykonania. Przez ponad 15 lat pracowała dla renomowanych producentów sprzętu medycznego (Bayer, Roche) zajmując różne stanowiska w sprzedaży i marketingu. Wprowadziła na rynek renomowaną firmę medyczną Radiometer, budując od podstaw struktury, zespół, strategię sprzedaży. Zna bardzo dobrze specyfikę firm działających w obszarach B2B.Absolwentka Studium Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Psychologia Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim i licencjonowany trener w programie Leadership Management International. Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym sprzedażą i w budowaniu efektywności procesów back-office. Posiada 12- letnie doświadczenie zawodowe. Z powodzeniem wdrażała nowe kanały sprzedaży
i reorganizowała procesy wsparcia sprzedaży w branży finansowej.
Jestem certyfikowanym black-beltem Six Sigma. Jako Interim Manager specjalizuje się w projektach związanych ze sprzedażą (wdrażanie nowych kanałów sprzedaży; organizacja wsparcia sprzedaży), a także efektywnością procesów i zespołów; zarządzaniu projektami, wdrażaniu strategii i projektach z zakresu świadomego wsparcia rozwoju kultury organizacyjnej.

Robert_Orłowski2

Robert Orłowski

Praktyk biznesu, Interim Manager – wdrożeniowiec sprzedaży i marketingu

Grzegorz_Sobiecki2

Grzegorz Sobiecki

Interim Manager

Ad van der Rest_IIM

Ad van der Rest

Prezes Institute of Interim Management (IIM), Wielka Brytania

Wywodzi się z badań rynku, prowadził zespoły (marketing, sprzedaż), projekty interdyscyplinarne (krajowe i międzynarodowe) oraz firmy.Zawodowo przeszedł drogę od ankietera, przez kierownika projektów, sekcji, działów, po dyrektora marketingu /członka Zarządu spółki giełdowej (ok. 300 mln zł obrotu) oraz dyrektora zarządzającego. Praktyczne doświadczenie zdobył w firmach różnej wielkości, w usługach (Demoskop, PBS, agencje reklamowe), FMCG (Alima-Gerber, Danone), obszarze produktów prozdrowotnych i farmacji OTC (Herbapol-Lublin) oraz mediach (Puls Biznesu).
Specjalizuje się we wsparciu sprzedaży (w tym CEM), strategii oraz rozwoju produktów, także na poziomie procesów, systemów i projektów między działowych.Działa także jako HR business partner.
Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiebiorstwach, stąd jego misją jest : „Uzdrawiam wartość firmy”. Wdraża więc projekty w których dba o równowagę na poziomie strategicznym, zarządczym oraz pod względem szczegółów wykonawczych w stronę jednocześnie efektywności operacyjnej oraz efektywności organizacyjnej.Specjalizuje sie w kilku kierunkach: budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błekitnego Oceanu, due diligence oraz integracji w procesie M&A. Zajmuje sie obszarem poprawy efektywności według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.Wspomniane wdrożenia realizuje zawsze na podłożu zarządzania zmianą według wielokrotnie udowodnionej autorskiej metodyki 3Z: Zespół, Zmierz , Zmierzaj.We wszystkich kierunkach działania wspiera firmy poprzez szyte na miarę warsztaty i szkolenia- jest certyfikowanym Trenerem.Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach FMCG, B2B i Farmacji. Swoje umiejętności nabył poprzez 29 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granica. Swobodnie porusza sie w kulturze korporacyjnej lub właścicielskiej. Prowadzi projekty w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers, Sędzia Polish National Sales Award.

Roman_Wendt2

Roman Wendt

Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Małgorzata_Zachorowska2

Małgorzata Zachorowska

Interim Manager

Krzysztof_Koszela

Krzysztof Koszela

Członek Zarządu Colian S.A.

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej się w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała się liderem w swojej branży. Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania
w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace
w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli
i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Dyrektor Zarządzający w Zachorowska & Partners; posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu Europy Centralnej, między innymi w Levi Strauss, PepsiCo Restaurantas, Tesco Europa Centralna, Shell Oil Products Europa, AC Nielsen Europa i Kompania Piwowarska.Od 3 lat prowadzi firmę doradztwa personalnego, w ramach której wykonuje projekty interimowe.Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM.  Od 2001 roku związany zawodowo z rynkiem FMCG. Dyrektor ds. eksportu i rozwoju rynków zagranicznych oraz członek zarządu spółki Jutrzenka Colian, należącej do Colian S.A. Członek Zarządu Ziołopex sp. z o.o. Z działalnością grupy jest związany od początku jej tworzenia, przez wiele lat pełniąc funkcję zarządcze w takich obszarach jak: sprzedaż, marketing, logistyka. Był również prezesem zarządu Ziołopex z/s w Wykrotach – spółki, która dołączyła do Colian S.A. w 2011 roku. Aktywnie włącza się w działalność Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, którego jest Członkiem Zarządu jak również pomysłodawcą wielu inicjatyw zrealizowanych w tym obszarze, czyli łączenie obszaru nauki i biznesu. Posiada stopien naukowy doktora. Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania, modelowania neuronowego oraz sztucznej inteligencji.

 

 

 

Prof. dr hab.Bogdan Sojkin

Kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marian Gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Prof. zw. UEP – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A.

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP. Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie), członek Rady Programowej czasopisma Handel Wewnętrzny i przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się na problemach: zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji marketingowej i marketingu sportowego ( m.in. w ramach grantów naukowych: 2007 – 2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 – 2012 Narodowe Centrum Nauki, 2012-2013 NCBiR), w ostatnim okresie specjalizuje się komercjalizacji produktów (wyników badań instytucji naukowo – badawczych). Autor lub współautor licznych publikacji, w tym m.in.: Handel w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1989; Rynek żywnościowy, PWE Warszawa 1990; Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, AE, Poznań , 1994; Podstawy marketingu, AE, Poznań, 1996 (I wydanie), 1999 (II wydanie poprawione); Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa, 2003; Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005; Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009; Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, UEP, Poznań, 2009; Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, PWE, Warszawa 2012; Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, IBRKiK, 2013.

 

 Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z poznańskim uniwersytetem, gdzie w 2000 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Jest m.in. członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości, przewodniczącym Rady Naukowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. F.Skarbka za książkę „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia” oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E.Lipińskiego za książkę „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”
 Założyciel Prezes Zarządu i spółki giełdowej DGA S.A., Inwestor i promotor przedsiębiorczości. Z branżą konsultingową związany od 23 lat, na przestrzeni których rozwinął firmę doradczą z sukcesem rywalizującą z międzynarodowymi korporacjami konsultingowymi. Od 2004 roku notowana na warszawskim parkiecie, stała się pierwszą polską publiczną spółką doradczą. DGA to również dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa gromadząca podmioty doradcze i usługowe z różnych branż, które się wzajemnie uzupełniają i dzięki efektowi synergii pod dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra” realizują projekty dla biznesu i administracji.
Mając na swoim koncie wiele sukcesów na polu doradczym, od 5 lat również aktywny jako inwestor w start-upy oraz firmy o dużym potencjale rozwoju z różnorodnych branż. Dotychczasowe inwestycje to m.in. jeden z czołowych portali zakupów grupowych www.fastdeal.pl, internetowy dystrybutor książek do słuchania www.audiobook.pl, czy też operator m.in. sieci restauracji Sioux oraz klubów muzycznych Lizard King – spółka R&C Union S.A.
Jako promotor przedsiębiorczości aktywnie działa w ramach Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, której Rady jest Przewodniczącym. Fundacja od kwietnia 2011 prowadzi platformę łączącą inwestorów z młodymi ludźmi z pomysłami na własny biznes oraz początkującymi przedsiębiorcami – www.portalpomyslow.pl. Fundacja udziela pomysłodawcom wsparcia nie tylko kapitałowego, ale przede wszystkim udzielając konsultacji doradczych dotyczących zgłaszanych biznesów.
 Jan Slob

Jan Slob

Prezes Zarządu Akrikhin

(Holandia)

Ewa Rytka-small

Ewa Rytka

Interim Manager

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leszek Sołtysik

Interim Manager

Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach, a także firmach rodzinnych. W latach 90-tych związany był z Elit Polska, w lach 1996-2000 piastował stanowisko prezesa zarządu firmy Nutricia Polska. Przez następne lata był dyrektorem regionalnym na Europę Wschodnią w Numico. Do 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. żywienia klinicznego na rynki wschodzące w zarządzie tej korporacji w Holandii. W latach 2006-2014 – prezes zarządu firmy farmaceutycznej Akrikhin (należącej do Polpharmy) w Rosji. W 2014 r., w Amsterdamie stworzył własną firmę zajmującą się produkcją żywności dla dzieci.

Wielokrotnie miał okazję współpracować z interim managerami realizującymi zaawansowane projekty w podlegających mu organizacjach.

Niezależny Interim Manager, specjalista w zarządzaniu kryzysowym z blisko 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w Polsce i Europie Środkowej. Prowadziła projekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie utraty rentowności i płynności, również obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego. Członek Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Od 2008 roku pracuje jako niezależny Interim Manager, aktywnie angażując się w projekty zarządzania czasowego z zakresu restrukturyzacji, budowy strategii oraz zarządzania płynnością w przedsiębiorstwach.
Posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z kierunku Finanse i Bankowość oraz tytuł MBA programu TRIUM Global Executive MBA prowadzonego przez London School of Economics, HEC oraz NYU Stern Business School.
 Niezależny konsultant i interim manager, ekspert w zakresie strategii i zarządzania ryzykiem. Posiada piętnastoletnie doświadczenie menedżerskie, pełnił kluczowe role w ścisłym kierownictwie i zarządach kilku banków. Pionier procesowego zarządzania ryzykiem kredytowym w polskich instytucjach „consumer finance” i wychowawca kadr. Doświadczenie w zakresie konsultingu i zarządzania projektami zdobywał w jednej z firm wielkiej czwórki, gdzie wraz z zespołem, zrealizował szereg znaczących projektów doradczych w zakresie strategii i rozwoju produktów dla banków i firm ubezpieczeniowych. Obecnie jako niezależny konsultant i menedżer wspiera istotne projekty rozwojowe w firmach wielu branż, głównie usług finansowych. Pełni też funkcję Doradcy ds. Ryzyka dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i pracuje nad doktoratem w SGH w Warszawie.

Beata

Beata Bukowska

Partner Inwenta

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów.

Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.