Monika_Buchajska_–_Wróbel

Monika Buchajska – Wróbel

Partner Zarządzający w firmie Inwenta
Sp. z o. o., Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Beata

Beata Bukowska

Partner Inwenta

bajda 2

Marcin Bajda

Interim Manager

Członek SIM

 

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital. Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Wiceprezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie
w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów.

Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

Jest menedżerem z wieloletnią praktyką zawodową w korporacjach międzynarodowych oraz w firmach z sektora mikro i średnich przedsiębiorstw. Obszary wiedzy eksperckiej: zarządzanie podczas zmian organizacyjnych i przeprowadzanie optymalizacji organizacyjnej, zmiany kulturowe w organizacjach oraz optymalizacja procesów biznesowych, w szczególności związanych ze sprzedażą B2C i B2B. Marcin Bajda w prowadzonych projektach biznesowych stosuje metodologię zarządzania zmianą prof. Edgara Scheina, jest również wydawcą jego książek w Polsce.
Zakres usług doradczych i projektów interim management:
• zmiany organizacyjne i kulturowe w przedsiębiorstwach;
• organizacja działu sprzedaży i niezbędnych procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie zapewniających maksymalizację sprzedaży;
• oferty handlowe, warunki handlowe oraz pozycjonowanie produktów i usług na rynku;
•  strategia wyboru optymalnych kanałów sprzedaży i dotarcia do potencjalnych klientów.

zdj.U.Dziewit- Gontowska

Urszula Dziewit

Interim Manager

Grzegorz_Sobiecki2

Grzegorz Sobiecki

Interim Manager

David_Taylor2

David Taylor

Brytyjski top manager z 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu na rynkach międzynarodowych m.in. w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Dziennikarz, redaktor, manager z  20-letnim doświadczeniem w branży wydawniczej, na stanowiskach dyrektora wydawniczego i wydawcy. Tworzyła polski i węgierski oddział międzynarodowego wydawnictwa JMG Magazine Publishing Company. Odpowiadała za zarządzanie zespołami, procesami i produktami firmy. Nadzorowała wprowadzanie na rynek i rozwój marek prasowych Cosmopolitan, CKM, Shape, She. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów, od przygotowania biznes planu po wdrożenie operacyjne. Członek Stowarzyszenia Interim Managers. Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiebiorstwach, stąd jego misją jest : „Uzdrawiam wartość firmy”. Wdraża więc projekty w których dba o równowagę na poziomie strategicznym, zarządczym oraz pod względem szczegółów wykonawczych w stronę jednocześnie efektywności operacyjnej oraz efektywności organizacyjnej.Specjalizuje sie w kilku kierunkach: budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błekitnego Oceanu, due diligence oraz integracji w procesie M&A. Zajmuje sie obszarem poprawy efektywności według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.Wspomniane wdrożenia realizuje zawsze na podłożu zarządzania zmianą według wielokrotnie udowodnionej autorskiej metodyki 3Z: Zespół, Zmierz , Zmierzaj.We wszystkich kierunkach działania wspiera firmy poprzez szyte na miarę warsztaty i szkolenia- jest certyfikowanym Trenerem.Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach FMCG, B2B i Farmacji. Swoje umiejętności nabył poprzez 29 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granica. Swobodnie porusza sie w kulturze korporacyjnej lub właścicielskiej. Prowadzi projekty w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers, Sędzia Polish National Sales Award. Od ponad 20 lat interim manager, realizujący projekty zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym, specjalizujący się szczególnie w zakresie turnaround managementu. W latach 1996-2009 koordynator krajowy i doradca finansowy działający w ramach programu EBOR, odpowiedzialny za zarządzanie ponad 40 różnymi projektami doradczymi finansowanymi przez ONZ i UE w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Litwa, Rumunia) oraz na Bałkanach (Serbia i Kosowo).W latach 1970-90 współzałożyciel i partner zarządzający jednego z największych w Zachodniej Anglii niezależnego biura biegłych rewidentów.

Roman_Wendt2

Roman Wendt

Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Małgorzata_Zachorowska2

Małgorzata Zachorowska

Interim Manager

Fraczkowska Ewa4

Ewa Frączkowska

Politechnika Łódzka, Zakład Zarządzania Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej się w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała się liderem w swojej branży. Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania
w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace
w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli
i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Dyrektor Zarządzający w Zachorowska & Partners; posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu Europy Centralnej, między innymi w Levi Strauss, PepsiCo Restaurantas, Tesco Europa Centralna, Shell Oil Products Europa, AC Nielsen Europa i Kompania Piwowarska.Od 3 lat prowadzi firmę doradztwa personalnego, w ramach której wykonuje projekty interimowe.Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego i jednocześnie Członka lub Prezesa Zarządu. Współpracuje z Fundacją Promocji Kompetencji w charakterze konsultanta ds. procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uczestniczyła w procesie restrukturyzacji finansowej i kapitałowej wielu podmiotów z różnych branż zlokalizowanych na terenie Polski jako autor programu lub wdrożeniowiec. Wykłada na Politechnice Łódzkiej w ramach Zakładu Zarządzania Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

ogorzalek

Krzysztof Ogorzałek

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży firmy JMK COMPUTERATE Sp. z o.o.

dremar

dr Andrzej Marjański

Dremar

Paweł Dudek

Paweł Dudek
Doświadczony menedżer

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Wraz z pozostałymi Członkami Zarządu współtworzy JMK Computerate Sp. z o.o. od pierwszego dnia istnienia firmy. Studiował psychologię w zarządzaniu oraz marketing.
Od czerwca 2014 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.
 Wykładowca i przedsiębiorca. Doktor nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”.  Jest także dyplomowanym mistrzem stolarskim.
Wspólnie z żoną Krystyną prowadzi w Jeżowie k. Łodzi  założone przez Ojca w 1973 roku przedsiębiorstwo rodzinne Dremar  zajmujące się produkcją nowoczesnej stolarki drewnianej.
Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy  Ministrze Gospodarki, International Atlantic Economic Society (USA) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych i przedsiębiorczości. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych oraz jako ekspert w komisjach oceny projektów gospodarczych.
Był koordynatorem naukowym w projekcie badawczym Pentora dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościoraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej i ekspertem  Projektu  Szkoleniowo-Doradczego Firmy Rodzinne PARP-IFR. Realizował międzynarodowy cykl: Business Transfer Programme dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji.
Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zarządzaniu i sukcesji w biznesach rodzinnych oraz  zarządzania małymi  i średnimi przedsiębiorstwami, w tym książki „Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009,2011). Przewodniczy Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne. Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodyku „Przedsiębiorczości i Zarządzanie”.
Pasje pozazawodowe: tworzenie ogrodu, spacery z psem, kolekcjonerstwo figurek sów, działalność w ochotniczej straży pożarnej.
Menedżer z praktyką w rozwoju biznesu, znany i ceniony „connector”. Wprowadzał na polski rynek m.in. kancelarię prawną Bird&Bird, pracował dla Norwich Union, Sampo oraz Medicover.
Doradzał zarządom spółek z branży telekomunikacyjnej, obronnej oraz usług profesjonalnych. Ostanio pełnił funkcję prezesa zarządu WARS S.A. Aktywnie uczestniczył w rozwoju relacji handlowych między Polską a USA w sektorze MSP. W latach 2005 – 2013 był pełnomocnikiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw Illinois Executive MBA. Absolwent Leadership Development Program, realizowanego przez Harvard Business School w Bostonie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
dr Bogdan Wasilewski

dr Bogdan Wasilewski

Prezes Zarządu

Technopark Łódź

ap
Agnieszka Pogorzelska

Starszy Konsultant

Inwenta

 Tomasz Budziak

Tomasz Budziak

Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, ekspert w dziedzinie zarządzania poprzez jakość, planowania strategicznego oraz negocjacji w środowisku biznesu międzynarodowego.
Związany przez lata ze spółkami publicznymi, notowanymi na giełdach. Pracował dla IBM, Deloitte & Touche, CEAC, BBVAT, czy  Bouygues, CMR (UK). Ukończył szereg zagranicznych uczelni, uzyskał tytuł „Doctor of Business Administration” [DBA] na American University of London, nostryfikowany na California University FCE Los Angeles. W Polsce, na Politechnice Łódzkiej zdobył uprzednio tytuł magistra inżyniera.
 Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zaawansowanych usług i doradztwa HR. Jako trener, projektowała i prowadziła szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych klientów. W latach 2007 – 2010 jako Starszy Konsultant w PSI Polska, była odpowiedzialna za prowadzenie projektów typu Executive Search i Direct Search oraz projektów oceny i rozwoju kompetencji Assessment Centre/Development Centre dla stanowisk dyrektorskich, kierowniczych oraz dla specjalistów. Od roku 2010 związana z Inwentą jako Starszy Konsultant ds. Projektów Oceny i Rozwoju Kompetencji. Agnieszka od 6 lat specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu kompleksowych procesów AC/DC (ponad 300 sesji), Audytów Personalnych oraz w doradztwie personalnym, związanym z udoskonalaniem kompetencji i rozwojem kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w opracowywaniu zadań symulacyjnych, ocenie uczestników sesji, przygotowywaniu raportów o uczestnikach, opracowywaniu rekomendacji rozwojowych, udzielaniu informacji zwrotnych, opracowywaniu raportów zbiorczych oraz szkoleniu asesorów. Główni Klienci AC/DC: AstraZeneca, PZU S.A., Ericsson Polska, Teva Pharmaceuticals, V&S Luksusowa Zielona Góra, NMC Polska, PKP Oddział Dworce Kolejowe, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, JKT/Moelnlycke, PKO BP, PKO BP Dom Maklerski, Infosys, Pierre Fabre, PGE, Lotos Oil, Saint-Gobain Construction Products, Siemens, PKP Cargo, PZL Świdnik, Tchibo, Medicover, Ministerstwo Finansów.
Agnieszka posiada ponad 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów rozwojowych, opartych na metodyce wywiadu behawioralnego opartego na kompetencjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodków rozwoju dla pracowników o wysokim potencjale rozwojowym w branży energetycznej i produkcyjnej (Lotos Oil, PZL Świdnik, Mazowiecka Spółka Gazownictwa).
Projektuje i prowadzi cykle szkoleń dla asesorów wewnętrznych organizacji, pełni rolę mentora dla mniej doświadczonych asesorów w Inwencie oraz dla uczestników warsztatów.
Agnieszka projektuje również i nadzoruje projekty Outplacement od strony merytorycznej oraz logistycznej.
Jest certyfikowanym Analitykiem Predictive Index® (PI®) – wdrożonego w 1955 naukowego narzędzia wspierającego menedżerów i działy HR w identyfikowaniu motywacji i potrzeb leżących u podstaw działania ich pracowników. Aktualnie PI® jest używane przez ponad 7800 organizacjach w 143 krajach na świecie.
 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech.
W latach 1987 – 1990 pracownik naukowy Instytutu Administracji i Zarządzania przy Urzędzie Rady Ministrów.
Od 1990 współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy  – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (w światowym Top 10 w 2012). Członek Private Wealth Group Nexia International.
Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.
Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Współpracował przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom.
Interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie księgowości, doradztwa biznesowego, wycen, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz podatków pozwala mu na zastosowanie praktycznego podejścia do zagadnień sukcesji. Autor pierwszych w Polsce artykułów i książek na temat wycen przedsiębiorstw: m.in. Ile jest warte przedsiębiorstwo?, Poltext 1990 (2 wydania).
Jako autor bestsellera „Sukcesja w rodzinie biznesowej. Ujęcie praktyczne” uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny.
Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych.
Na stronie www.sukcesjabiznesu.pl Tomasz Budziak prowadzi blog dotyczący problematyki sukcesji w rodzinach biznesowych.

 

Paweł niezgodzki

Paweł Niezgodzki

Interim Manager

Członek SIM

suchar

Marcin Suchar

Interim Manager

Członek SIM

Menedżer IT z ponad 25-letnim doświadczeniem w dużych korporacjach. Od 2 lat niezależny interim menadżer, i doradca w obszarze wykorzystania technik informacyjnych w wdrażaniu i optymalizacji firmowych procesów biznesowych (BSS/OSS), tj. CRM, Zarządzanie produktami, Billing. Coach i mentor.

Oferuje swoje usługi w rozwiązywaniu wyzwań zakresie:

 • Projektowania i wdrażania, a także usprawniania procesów biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań IT.
 • Zarzadzania projektami oraz portfelami projektów.
 • Wykonywania analiz biznesowo-systemowych i tworzenia specyfikacji do wdrażania nowych rozwiązań.
 • Wyboru, negocjacji kontraktów i nadzoru nad wykonawcami zewnętrznymi wdrożeń systemów IT.
 • Optymalizacji struktur i metodyk oraz kosztów pracy zespołów IT
 • Wsparcia w rozwoju kariery osobistej

Menedżer i informatyk z 18 letnią praktyką w realizowaniu projektów w obszarze IT. Zarządzał zespołami projektowymi, doradzał w procesach transformacji IT, a także pełnił role menedżera do zadań specjalnych w sytuacjach kryzysowych w projektach IT.

Jego specjalizacje to:

 • zarządzanie projektami/programami/portfelami projektów,
 • budowa i wdrażanie strategii IT oraz metodyk projektowych,
 • ratowanie projektów zagrożonych,
 • software development, greenfield IT projects,
 • wdrażanie zaleceń ITIL, Cobit, ISO/IEC 20000-1/2,
 • budowanie zespołów projektowych, biur PMO,
 • budowa Centrów Usług Wspólnych (SSC)
 • IT Business development w obszarze C&EE, CIS, Baltics.

Realizował projekty w kraju i za granicą dla firm ubezpieczeniowych (Grupa ERGO, PZU S.A., INTER Polska S.A.), firm telco (TP S.A./Orange, Kievstar Telecom Ukraina), firm z obszaru energetyki (Grupa Kapitałowa PGE S.A.), instytucji państwowych (ARiMR, UFG), służb mundurowych (KG Państwowej Straży Pożarnej, Korpus NATO Szczecin).
Absolwent informatyki UŁ, studiów Executive MBA Nottingham Trent University oraz Studiów Podyplomowych ,,Project Management’’ na Akademii L. Koźmińskiego. Certyfikowany Project Manager (Prince2 Practitioner®, PMP ACP, AgilePM®, MSP®).