Monika_Buchajska_–_Wróbel

Monika Buchajska – Wróbel

Partner Zarządzający w firmie Inwenta
Sp. z o. o., Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Ewa Rytka-small

Ewa Rytka

Interim Manager

Karolina_Niesiobędzka_–_Rogatko2

Karolina Niesiobędzka – Rogatko

Interim Manager

 

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital. Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Wiceprezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie
w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.
 Niezależny Interim Manager, specjalista w zarządzaniu kryzysowym z blisko 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w Polsce i Europie Środkowej. Prowadziła projekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie utraty rentowności i płynności, również obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego. Członek Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Od 2008 roku pracuje jako niezależny Interim Manager, aktywnie angażując się w projekty zarządzania czasowego z zakresu restrukturyzacji, budowy strategii oraz zarządzania płynnością w przedsiębiorstwach.
Posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z kierunku Finanse i Bankowość oraz tytuł MBA programu TRIUM Global Executive MBA prowadzonego przez London School of Economics, HEC oraz NYU Stern Business School.
Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym sprzedażą i w budowaniu efektywności procesów back-office. Posiada 12- letnie doświadczenie zawodowe. Z powodzeniem wdrażała nowe kanały sprzedaży
i reorganizowała procesy wsparcia sprzedaży w branży finansowej.
Jestem certyfikowanym black-beltem Six Sigma.Jako Interim Manager specjalizuje się w projektach związanych ze sprzedażą (wdrażanie nowych kanałów sprzedaży; organizacja wsparcia sprzedaży), a także efektywnością procesów i zespołów; zarządzaniu projektami, wdrażaniu strategii i projektach z zakresu świadomego wsparcia rozwoju kultury organizacyjnej.

Robert_Orłowski2

Robert Orłowski

Praktyk biznesu, Interim Manager – wdrożeniowiec sprzedaży i marketingu

Grzegorz_Sobiecki2

Grzegorz Sobiecki

Interim Manager

David_Taylor2

David Taylor

Brytyjski top manager z 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu na rynkach międzynarodowych m.in. w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wywodzi się z badań rynku, prowadził zespoły (marketing, sprzedaż), projekty interdyscyplinarne (krajowe i międzynarodowe) oraz firmy.Zawodowo przeszedł drogę od ankietera, przez kierownika projektów, sekcji, działów, po dyrektora marketingu /członka Zarządu spółki giełdowej (ok. 300 mln zł obrotu) oraz dyrektora zarządzającego. Praktyczne doświadczenie zdobył w firmach różnej wielkości, w usługach (Demoskop, PBS, agencje reklamowe), FMCG (Alima-Gerber, Danone), obszarze produktów prozdrowotnych i farmacji OTC (Herbapol-Lublin) oraz mediach (Puls Biznesu).
Specjalizuje się we wsparciu sprzedaży (w tym CEM), strategii oraz rozwoju produktów, także na poziomie procesów, systemów i projektów między działowych.Działa także jako HR business partner.
Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiebiorstwach, stąd jego misją jest : „Uzdrawiam wartość firmy”. Wdraża więc projekty w których dba o równowagę na poziomie strategicznym, zarządczym oraz pod względem szczegółów wykonawczych w stronę jednocześnie efektywności operacyjnej oraz efektywności organizacyjnej.Specjalizuje sie w kilku kierunkach: budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błekitnego Oceanu, due diligence oraz integracji w procesie M&A. Zajmuje sie obszarem poprawy efektywności według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.Wspomniane wdrożenia realizuje zawsze na podłożu zarządzania zmianą według wielokrotnie udowodnionej autorskiej metodyki 3Z: Zespół, Zmierz , Zmierzaj.We wszystkich kierunkach działania wspiera firmy poprzez szyte na miarę warsztaty i szkolenia- jest certyfikowanym Trenerem.Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach FMCG, B2B i Farmacji. Swoje umiejętności nabył poprzez 29 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granica. Swobodnie porusza sie w kulturze korporacyjnej lub właścicielskiej. Prowadzi projekty w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers, Sędzia Polish National Sales Award. Od ponad 20 lat interim manager, realizujący projekty zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym, specjalizujący się szczególnie w zakresie turnaround managementu. W latach 1996-2009 koordynator krajowy i doradca finansowy działający w ramach programu EBOR, odpowiedzialny za zarządzanie ponad 40 różnymi projektami doradczymi finansowanymi przez ONZ i UE w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Litwa, Rumunia) oraz na Bałkanach (Serbia i Kosowo).W latach 1970-90 współzałożyciel i partner zarządzający jednego z największych w Zachodniej Anglii niezależnego biura biegłych rewidentów.

Roman_Wendt2

Roman Wendt

Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Małgorzata_Zachorowska2

Małgorzata Zachorowska

Interim Manager

 

jadwiga_dyktus

Jadwiga Dyktus

Interim Manager

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej się w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała się liderem w swojej branży. Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania
w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace
w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli
i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Dyrektor Zarządzający w Zachorowska & Partners; posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu Europy Centralnej, między innymi w Levi Strauss, PepsiCo Restaurantas, Tesco Europa Centralna, Shell Oil Products Europa, AC Nielsen Europa i Kompania Piwowarska.Od 3 lat prowadzi firmę doradztwa personalnego, w ramach której wykonuje projekty interimowe.Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM. Praktyk w wyprowadzaniu firm z problemów finansowych. Realizuje terminowe kontrakty zadaniowe uzgodnione z właścicielami lub zarządami spółek w ramach projektów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyte jako Prezes Zarządu i Wiceprezes ds. Finansów. Wykorzystuje kompetencje skoncentrowane w obszarze zarządzania kryzysowego, poprawy struktury finansowania firmy, wdrażania zmian poprawiających efektywność działania zespołów. Ma na swym koncie zrealizowane projekty w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych, energetyce odnawialnej, handlu hurtowym, usługach i ochronie zdrowia. Jej doświadczenie obejmuje realizację projektów dla firm, których właścicielem jest Skarb Państwa, samorząd terytorialny, prywatny kapitał a także dla firm rodzinnych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada również praktykę jako członek rad nadzorczych.

 

Tomasz Budziak

Tomasz Budziak

Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy

 Donacik

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

zychla

Marek Zychla

Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech.
W latach 1987 – 1990 pracownik naukowy Instytutu Administracji i Zarządzania przy Urzędzie Rady Ministrów.
Od 1990 współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy  – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (w światowym Top 10 w 2012). Członek Private Wealth Group Nexia International.
Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.
Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Współpracował przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom.
Interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie księgowości, doradztwa biznesowego, wycen, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz podatków pozwala mu na zastosowanie praktycznego podejścia do zagadnień sukcesji. Autor pierwszych w Polsce artykułów i książek na temat wycen przedsiębiorstw: m.in. Ile jest warte przedsiębiorstwo?, Poltext 1990 (2 wydania).
Jako autor bestsellera „Sukcesja w rodzinie biznesowej. Ujęcie praktyczne” uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny.
Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych.
Na stronie www.sukcesjabiznesu.pl Tomasz Budziak prowadzi blog dotyczący problematyki sukcesji w rodzinach biznesowych.

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, członek m.in. Zespołu ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim przy Wojewodzie Śląskim, Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach.

Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego. Aktywny uczestnik procesu przebudowy gospodarczo – społecznej Śląska.

Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych (wchodzącego w skład Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan), członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach oraz członek Rady ds. CSR przy Zarządzie Województwa Śląskiego.
Radca prawny, zajmuje się problematyką prawa cywilnego, handlowego oraz prywatnego prawa międzynarodowego. Kieruje Kancelarią VINCI & VINCI Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P.Vinci Sp.K.
 Kasia Motak

Katarzyna Motak

Prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

 

 

 

 

 

Robert Galara

Wiceprezes Galmet

 Marek_Szala_mMarek Szala

Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Rozwoju i Sprzedaży

ZETO Katowice

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Szkoły Głównej Administracji w Warszawie. Posiada ponad 27 letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w cenionych polskich spółkach o obrotach sięgających 600 mln zł. Specjalizująca się w obszarach finansowo-księgowych, analizie biznesu, optymalizacji podatków poprzez konstrukcje offshore’we, controllingu operacyjnym i strategicznym. Posiada doświadczenie we współpracy z funduszami private equity oraz w zarządzaniu grupami spółek powiązanych kapitałowo (w tym spółkach rodzinnych). Posiada na swoim koncie projekty z zakresu budowania wartości firmy i marki, plasowania spółki na rynku. Właścicielka firmy Katarzyna Motak Business Consulting oraz prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Opolska) w Opolu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął już w liceum, od zapoznania się i pracy na wszystkich stanowiskach firmy produkcyjno–sprzedażowej Galmet swojego ojca. Po zebraniu doświadczeń zajął się budową działów zaopatrzenia, magazynów oraz struktur sprzedażowych. Koncentrował się na rozbudowie firmy i wprowadzeniu jej na rynki międzynarodowe. Obecnie zarządza, wspólnie z ojcem Stanisławem, największą firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą urządzeń wodno-grzewczych oraz całej palety rozwiązań opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zarządza zespołem ponad 700 osób. Pan Robert mocno angażuje się w działania lokalnej społeczności (Klub Sportowy (III liga), ZHP, Monar, Dom Dziecka, DPS, Straż Pożarna). W czasie wolnym poświęca się studiowaniu historii Polski, Oręża i Wojska Polskiego. Od pięciu lat działa w Stowarzyszeniach Historycznych im. 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Opolu. Współpracuje z Wojskiem Polskim i Szkołami w propagowaniu znajomości historii Polski, prowadzi ćwiczenia musztry konnej i pieszej, nauka opieki nad koniem i siodłania. Organizuje wielodniowe obozy szlakiem pól bitewnych, kursy i szkolenia wzorując się na przedwojennych regulaminach Kawalerii Wojska Polskiego. Przygotowuje i bierze udział w rekonstrukcjach bitew historycznych.  Menedżer i doradca z ponad dwudziestostoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami oraz budowania, rozwoju i restrukturyzacji firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Pełnił w tym czasie szereg funkcji, m.in. przewodniczącego rady nadzorczej, prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, finansowego, IT. Wieloletni wykładowca akademicki, autor szeregu publikacji z zakresu sztucznej inteligencji, analityki biznesowej i podejmowania decyzji.
Opracowuje i nadzoruje procesy zarządzania innowacjami, raportowania zarządczego, budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i budowaniu zespołów. Swoje doświadczenie międzynarodowe zdobywał budując od podstaw i prowadząc centrum usług wspólnych (SSC) w obszarze IT dla szwajcarskiej Grupy Kapitałowej, gdzie odpowiadał również za wdrożenia (roll-out’y) systemów ERP, BI, HR, WM.
Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Absolwent Nottingham Trent University i WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – dyplom Executive MBA. Ukończył również Akademię Psychologii Przywództwa prowadzoną przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Mateusz Sagan

Mateusz Sagan
Partner Zarządzający/ Interim Manager on Demand

 Beata

Beata Bukowska

Partner Inwenta

Partner Zarządzający/ Interim Manager on Demand
Absolwent University of Central Lancashire w Preston, UK (MBA) w zakresie Zarządzania.
Moje doświadczenie zawodowe to efekt 15-letniej pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, podczas której piastowałem wiele odpowiedzialnych stanowisk m.in. prezesa zarządu, dyrektora sprzedaży międzynarodowej, country managera. Szczególnie ważny był dla mnie czas spędzony w koncernie Esselte Leitz. W tej nowoczesnej firmie zarządzanej z portfela inwestycyjnego funduszu J.W. Childs z Bostonu, pracowałem wraz z zespołami nad wieloma procesami zmian i wdrażałem Lean Management oraz Kaizen. Kilka lat spędziłem na Ukrainie i w Rosji, budując i wspierając tamtejsze organizacje grupy Esselte. Wyjątkowo cenne i obfitujące w ciekawe wyzwania okazały się lata pracy w szwajcarskiej grupie Biella Neher Holding AG. Jako Prezes Zarządu polskiego oddziału oraz zarządzający całym regionem Środkowo-Wschodniej Europy, wdrażałem szereg zmian nakierowanych na poprawę wyników, wartości dla udziałowców oraz rozwój rynków w regionie. W obu tych organizacjach zdobyłem praktyczną wiedzę w zakresie:zarządzania wartością firmy z perspektywy funduszu typu PE oraz udziałowców giełdowych,innowacje oraz zarządzanie portfelem marek.
Obecnie jako Interim Manager prowadzę projekty z zakresu wdrażania zmian typu „turnaround”, efektywności zarządzania biznesem oraz rozwoju organizacji w takich branżach jak produkcja budowlana, małe AGD, FMCG, branża meblarska oraz branża papierniczo-biurowa
Specjalizacje:
Zarządzanie Strategiczne, Restrukturyzacja, Zarządzanie Zmianą, Sprzedaż, Ekspansja na rynki zagraniczne, Controlling Finansowy.

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów.

Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.