Monika_Buchajska_–_Wróbel

Monika Buchajska – Wróbel

Partner Zarządzający w firmie Inwenta
Sp. z o. o., Wiceprezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Beata

Beata Bukowska

Partner Inwenta

Karolina_Niesiobędzka_–_Rogatko2

Karolina Niesiobędzka – Rogatko

Interim Manager

 

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital. Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Wiceprezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie
w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów.

Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym sprzedażą i w budowaniu efektywności procesów back-office. Posiada 12- letnie doświadczenie zawodowe. Z powodzeniem wdrażała nowe kanały sprzedaży
i reorganizowała procesy wsparcia sprzedaży w branży finansowej.
Jestem certyfikowanym black-beltem Six Sigma.Jako Interim Manager specjalizuje się w projektach związanych ze sprzedażą (wdrażanie nowych kanałów sprzedaży; organizacja wsparcia sprzedaży), a także efektywnością procesów i zespołów; zarządzaniu projektami, wdrażaniu strategii i projektach z zakresu świadomego wsparcia rozwoju kultury organizacyjnej.

Kaczmarczyk 2

Paweł Kaczmarczuk

Konfederacja Lewiatan

zdj.U.Dziewit- Gontowska

Urszula Dziewit

Interim Manager

David_Taylor2

David Taylor

Brytyjski top manager z 40-letnim doświadczeniem w zarządzaniu na rynkach międzynarodowych m.in. w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji, Konfederacja Lewiatan  odpowiedzialny za rozwój organizacji oraz obsługę firm członkowskich zrzeszonych w Lewiatanie. Wcześniejsze doświadczenie: Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości, platformy porozumienia 7 największych organizacji pracodawców w Polsce.
Od 9 lat właściciel spółki ALPA Consulting zajmującej się doradztwem w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Obsługa w obszarze PR, marketingu i zarzadzania takich spółek jak The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software.
Doktorant na wydziale zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Dziennikarz, redaktor, manager z  20-letnim doświadczeniem w branży wydawniczej, na stanowiskach dyrektora wydawniczego i wydawcy. Tworzyła polski i węgierski oddział międzynarodowego wydawnictwa JMG Magazine Publishing Company. Odpowiadała za zarządzanie zespołami, procesami i produktami firmy. Nadzorowała wprowadzanie na rynek i rozwój marek prasowych Cosmopolitan, CKM, Shape, She. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów, od przygotowania biznes planu po wdrożenie operacyjne. Członek Stowarzyszenia Interim Managers. Od ponad 20 lat interim manager, realizujący projekty zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym, specjalizujący się szczególnie w zakresie turnaround managementu. W latach 1996-2009 koordynator krajowy i doradca finansowy działający w ramach programu EBOR, odpowiedzialny za zarządzanie ponad 40 różnymi projektami doradczymi finansowanymi przez ONZ i UE w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Litwa, Rumunia) oraz na Bałkanach (Serbia i Kosowo).W latach 1970-90 współzałożyciel i partner zarządzający jednego z największych w Zachodniej Anglii niezależnego biura biegłych rewidentów.

Roman_Wendt2

Roman Wendt

Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Małgorzata_Zachorowska2

Małgorzata Zachorowska

Interim Manager

 Prezes Raben

Dorota Raben

Prezes Zarządu – Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej się w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała się liderem w swojej branży. Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania
w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace
w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli
i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).
Dyrektor Zarządzający w Zachorowska & Partners; posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu Europy Centralnej, między innymi w Levi Strauss, PepsiCo Restaurantas, Tesco Europa Centralna, Shell Oil Products Europa, AC Nielsen Europa i Kompania Piwowarska.Od 3 lat prowadzi firmę doradztwa personalnego, w ramach której wykonuje projekty interimowe.Członek Stowarzyszenia Interim Managers SIM. W 1988 roku ukończyła Chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszą pracę podjęła na uczelni, w „ Zakładzie Unikalnej Aparatury Chemicznej – Nuclear Magnetic Resonance „
W 1991 roku związała się z logistyką i Supply Chain, czemu  poświęciła całe swoje życie zawodowe do dnia dzisiejszego – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla przedstawicielstwa firmy „Herlitz”, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej „Raben”, po pracę dla „Royal Frans Maas Group”, „Gefco”, czy „FM Logistic”.  Życie zawodowe związane było z pracą i poznawaniem logistyki na całym świecie, zatem dużą część tego czasu spędziła w tzw. podróży.
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się prowadząc zajęcia i wykłady z zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm na studiach podyplomowych, MBA oraz DBA  jednocześnie na 3 uczelniach wyższych : Akademii Leona Koźmińskiego, SGH oraz PAN.
Posiada certyfikat „Trenera Organizacji” – Brian Tracy International.
 pika_kalkowski

Leszek Kalkowski

Prezes Zarządu PIKA Sp. z o.o.

 

TBasinski

Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu

Eurotel S.A

 Paweł Dudek

Paweł Dudek
Doświadczony menedżer

Przedsiębiorca, businessman, twórca MSP, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Od lat zajmuje sięwspieraniem biznesu m. in. w zakresie optymalizacji procesów i zarządzania informacjami. Od 1992 r. – kiedy powstała PIKA Spółka z o.o. – jest jej właścicielem i prezesem. Proaktywny w środowisku społecznym, swoim doświadczeniem intensywnie wspiera lokalne inicjatywy. Działając również na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz wspierając zarządzanie procesami biznesowymi, był wielokrotnie honorowany i wyróżniany
przez organizacje pracodawców, organizacje gospodarcze oraz kluby zrzeszające środowiska biznesowe.
Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał od 1992 roku. Był współorganizatorem biura Fundacji Centrum Informacji Gospodarczej przy Gdańskiej Izbie Gospodarczej, która zajmowała się propagowaniem informacji gospodarczej i jej znaczeniem w obrocie gospodarczym.
W latach 1993 – 1994 pracuje jako konsultant Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości przy m.in. projektach informatycznych w drukarniach w Krakowie, Gdańsku oraz w warszawskiej firmie produkcyjnej.
Od 1994 roku przez 2 lata był wspólnikiem w MAW Telecom Gdańsk S.C., która była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel oraz dystrybutorem sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola.
Pan Tomasz Basiński był założycielem Eurotel Sp. z o.o. Zasiada w Zarządzie Spółki od momentu jej powstania. Jest akcjonariuszem posiadającym ponad 3,5% akcji Spółki.
W Zarządzie koordynuje działania PR i marketingowe Spółki oraz jest odpowiedzialny za relacje inwestorskie. Zajmuje się organizacją pracy biura centrali oraz najważniejszymi sprawami formalno-prawnymi.
Jest żonaty, ma dwie córki. Wolny czas spędza podróżując, uprawia narciarstwo i sporty wodne.
Menedżer z praktyką w rozwoju biznesu, znany i ceniony „connector”. Wprowadzał na polski rynek m.in. kancelarię prawną Bird&Bird, pracował dla Norwich Union, Sampo oraz Medicover.
Doradzał zarządom spółek z branży telekomunikacyjnej, obronnej oraz usług profesjonalnych. Pełnił również funkcję prezesa zarządu WARS S.A. Aktywnie uczestniczył w rozwoju relacji handlowych między Polską a USA w sektorze MSP. W latach 2005 – 2013 był pełnomocnikiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw Illinois Executive MBA. Absolwent Leadership Development Program, realizowanego przez Harvard Business School w Bostonie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.