O konferencjach

Szczególnie teraz w sytuacji zachodzących szybciej niż kiedykolwiek zmian gospodarczych, zmian demograficznych, poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań i kompetencji, które zapewnią firmie przewagę na rynku – interim management staje się jednym z najlepszych rozwiązań i odpowiedzi na obserwowane wyzwania.

  • Interim Manager nie zabiera cennego etatu;
  • Transferuje swój unikalny know-how do firmy;
  • Daje przykład dla pracowników mobilizujący do aktywności zawodowej i poszerzania swoich kompetencji zawodowych.

W Polsce interim management jest jednak stosunkowo słabo znany, jeszcze rzadziej jest stosowany. Tymczasem w krajach Europy zachodniej praca w formule interim management jest rozwiązaniem popularnym oraz stosowanym przez firmy o różnej wielkości i typie własności. Może nadszedł czas aby spopularyzować to rozwiązanie również w Polsce?

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym cyklu 10 konferencji ogólnopolskich: „Interim Management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą.”

  • Spotkaj się z międzynarodowymi ekspertami IM i poznaj ich doświadczenia
  • Porozmawiaj z najlepszymi interim managerami prowadzącymi projekty w Polsce
  • Poznaj najciekawsze case study i wdrożenia z projektów interimowych
  • Pobierz praktyczne narzędzia do prowadzenia projektów interimowych
  • Weź udział w dyskusjach o Interim Managemencie w Polsce

Konferencja adresowana jest do pracodawców – kadry zarządzającej firm oraz przedstawicieli działów HR, którzy zaangażowani są w budowanie strategii personalnych. Do udziału w konferencji zapraszamy również organizacje otoczenia biznesu: instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia, izby gospodarcze, stowarzyszenia pracodawców. Rozwiązania prezentowane podczas konferencji będą kierowane również do pracowników, którzy w przyszłości będą chcieli budować swoją ścieżkę zawodową jako interim managerowie, w tym w szczególności do pracowników 50+..

Zapraszamy do zapoznania się z programem i zarejestrowania swojego uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt „Interim Management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” jest realizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) w partnerstwie ponadnarodowym z Institute of Interim Management (IIM) oraz w partnerstwie narodowym z Inwenta Sp. z o.o.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.